Архив на категория: УСЛУГИ ЗА УЧАСТНИЦИ/ИЗПЪЛНИТЕЛИ

УСЛУГИ ЗА УЧАСТНИЦИ/ИЗПЪЛНИТЕЛИ

УСЛУГИ ЗА УЧАСТНИЦИ/ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Консултантска услуга за подготовка и окомплектоване на оферти на потенциални участници в процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП/ ПМС 118.
Осъществяване на юридическа подкрепа и консултации за пълното окомплектоване на оферти от страна на потенциални кандидати/ участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, включително изготвяне на Технически предложения /Плик 2/ за участие в обявени обществени поръчки.

Консултации относно възможните действия, които участника би могъл да предприема при съмнения за незаконосъобразност на решението и на документацията за възлагане на обществена поръчка.

Консултации относно формулиране на исканията за разяснения на документацията за участие от страна на потенциални участници.

Проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури от бенефициенти на донорски програми.
Регулярно проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури по предварително зададени критерии на национално, регионално и местно ниво.
Регулярно проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури по предварително зададени критерии на ниво ЕС